نظر سنجي بين صهيونيستها "اگر دست شما به مسلمانان برسد چه كار شان مي كنيد؟" صهيونيستها :همه مسلمانان راقطعه قطعه مي كنيم America the Great Satan اسلام دین جاودان
منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
لینک دوستان
نویسندگان
جستجو
آرشیو مطالب
اللهم صل علی محمد وال محمد
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی
فناعت مالی که تمام نمی شود/القناعه مال لا ینفد/ حضرت علی علیه السلام


مگس (خان افغان) برسر قبر خواجه حافظ رفت وخواست مقبره اوراویران کند جمعی اورا ممانعت کردند وقرار برتفال ازدیوان حافظ نهادند.چون تفال زدند این شعر نمودار شد:

  ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست  

عرض خود می بری و زحمت ما می داری

(گلشن لطایف)

نقش انگشتری لقمان این بود:

"پوشیدن آنچه دیدی به عیان ،اولی تر ازرسوا کردن به گمان"برچسب ها :

چرا به شیعه ،شیعه جعفری می گویند؟

زیرا شیعه بیشتر احکام ومسایل خود راازامام جعفر صادق علیه السلام  گرفته است بنابر این به آنها شیعه جعفری گویند.

چرابه شیعه رافضی می گویند:

رافضی ازرفض به معنای ترک است وچون شیعیان خلاف شیخین(ابوبکر وعمر)را عمل کردند به آنها اثنی عشری (دوازده امامی) می گویند.

چرابه سنی،سنی گویند؟

سنی یعنی کسی که به سنت عمل می کند وچون چون اهل سنت به سنت پیامبر (قول وفعل وتقریرایشان)عمل می کردند وکاری به اهل بیت علیهم السلام ندارند به آنها سنی می گویند.

چرا به قاسطین ،قاسطین گویند؟

قاسطین از"قسط)یعنی عدول کردن است وچون معاویه واصحابش نسبت به قبول ولایت حضرت علی عله السلام عدول کردند وسرباز ردند به آنها قاسطین گویند.

چرابه ناکثین ناکثین گویند؟

ناکثین  از"نکث" است یعنی (نقض عهد وپیمان)وچون گروهی مانند طلحه وزبیر نسبت به علی علیه السلام پیمان شکنی کردند به آنها ناکثین (پیمان شکنان)گفتند.

چرا به مارقین ،مارقین گویند؟

مارقین از"مرق"یعنی خارج شدن ازدین اسلام وچون این گروه یعنی خوارج ازدین حق خارج شدند وازاطاعت حضرت امیرالمومنین خارج گردیدنهد به آنها مارقین گویند.

چرا به فرقه کیسانیه ،کیسانیه گویند؟

به پیروان مختار کیسانیه گویند /اصبغ بن نباته گوید: مختار را درایام کودکی برزانوی جضرت علی علیه السلام دیدم وآن حضرت برسر او دست می کشید ومی فرمود"یا کیس،یاکیس" ای هوشمند ،ای زیرک لذا به همین مناسبت پیروان اوراکیسانیه گویند.

چرابه کافر ،کافر می گویند؟

کافر از"کفر" است به معنای پوشاندن ونادیده گرفتن وچون منکر خدا حقایق آیات الهی را کتمان می کند ویا نادیده می گیرد به اوکافر می گویند.

چرا به ابلیس ابلیس گویند؟

بعضی گویند ابلیس از ابلاس است و ابلاس یعنی مایوس.

امام رضا علیه السلام می فرمایند:نام اوحارث بوده بخاطر اینکه ازرحمت الهی مایوس گردیدابلیس نامیده شد.

بعضی گفته اند ابلیس اسم عجمی به معنی شیطان است.

چرا به شیطان خنّاس می گویند"

خنّاس صیغه مبالغه ازماده خنوس به معنی جمع شدن وعقب رفتن است وچون شیطان هنگامی که نام خدا برده می شود دست وپای خود راجمع می کند وعقب نشینی می کند به اوخنّاس می گویند.

چرا به جن،جن گویند وچرا به بعضی مجنون می گویند:

جن یعنی پوشیده ومخفی وچون  جن ازدیده ها مخفی است به اوجن گویند وبه مجنون بدین خاطر مجنون گویند که عقلش پوشیده شدن وغایب گشته به اومجنون گویند(اسم مجنون معروف لیلی قیس بو عامر بوده وچون می گویند لیلی زیبا نبوده وسیاه چرده بوده مردم به او مجنون می گفتند)

جهل مرکب یعنی چه:

چون درجهل مرکب دوجهل وجود دارد یکی " نمی داند" ودیگری"نمی داند که نمی داند" وترکیب ازدوجهل است.

مکلَّف یعنی چه :

مکلف ازکلفَ به معنی مشقت است وچون مکلف به واسطه عمل به دستورات دینی  به کلفت ومشقت می افتد به اومکلف می گویند.

کُلفت درخانه نیز بخاطر این گویند که  آن فرد بار سنگینی ازخانه بر می دارد وبه رنج وسختی می افتند.

چرا به روزه،روزه گویند؟

روزه ازروز گرفته شده وچون این عبادت درروز انجام می گیرد به روزه معروف شده.

کَفّاره یعنی چه؟

کفاره از"کَفَرَ یَکفُرُ" به معنی پوشاننده است وچون کفاره باعث پوشاندن گناهان وآمرزش آنهاست به آن کفاره گویند.

صدقه یعنی چه؟

صدقه ازصدق(راستی وراستگویی) است وچون این صدقه علامت راستگویی انسان مومن به خدا وقیامت است به آن صدقه می گویند.

چرابه دختر جاریه می گویند:

جاریه ازجری به معنای "سیر سریع" است وچون دختر نسبت به پسر رطوبت مزاج بیشتری داری درنتیجه رشد سریعتری دارد  وزود تر هم به حد بلوغ می رسد بدین جهت به اوجاریه می گویند.

حیض به چه معناست؟

حیض درلغت به معنای سیل است(وچون خون قائدگی از رحم سَیَلان وجریان پیدا می کند به آن حیض می گویند.

چرا به سردرد میگرن می گویند؟

نام میگرن ازریشه فرانسوی ویونانی وبه مفهوم "نیمه سر "است ازاین جهت به این بیماری "میگرن" می گویند چون این سردرد اغلب محدود به یک طرف سر است .طول مدت سردر میگرنی گاهی بیش از18سال طول می کشد.

چرا به پاپ ، پاپ گویند؟

این لفظ درفارسی ماخوذ از"lepopo"فرانسوی است.که نخستین بار ازراه آن زبان به ایران راه یافت وبه معنای "بابا" ی فارسی است  که درقرن چهارم وپنجم  مسیحی درمغرب زمین تمامی کشیشان راپاپ می خواندند.

چرا به خلبان ،خلبان می گویند"

"خله" به چیز نوک تیز که "بِخَلَد "وبان هم به راننده گویند وچون خلبان راننده همواپیما که دارای نوک تیز است می باشد به اوخلبان گویند.

ناخدا یعنی چه؟

"ناخدا " دراصل" ناوخدا" بوده به معنی صاحب کشتی وکشتیبان

(هزارو یک چرا ؟ علی سالک)برچسب ها : شیعه رافضی ، چرا به قاسطین ، چرابه ناکثین ، شیطان خنّاس

"فلسفه" حرف می آورد و "عرفان"سکوت.

آن عقل را بال و پر می دهد و این عقل را بال و پر می کند.

آن نور است و این نار.

آن درسی بود و این در سینه.

از آن دلشاد شوی و از این دلدار.

از آن خدا جو شوی و از این خدا خو.

آن به خدا کشاند و این به خدا رساند.

آن راه است و این مقصد.

آن شجر است و این ثمر.

آن فخر است و این فقر.

آن کجا و این کجا!

منبع:هزار و یک نکته/نکته ۱۹۶/ص۱۲۸ حضرت علامه حسن حسن زاده آملی اعلی الله مقامهبرچسب ها : فرق فلسفه با عرفان

((روزى به محضر مبارک استادم جناب آیة الله محمد آقاى غروى آملى - رضوان الله تعالى علیه - تشرف حاصل کرده بودم ، به من فرمود: این عبارت را در جایى دیده اید که ((الامام اصله دائم و نسله دائم ))، عرض کردم : خیر در جایى ندیده ام ، چه جمله شگفت شیوا و شیرین و دلنشین است که خود اصلى استوار و قانونى پایدار است ، حضرت تعالى از کجا نقل مى فرمایید؟
فرمود من از جایى نقل نمى کنم . آنگاه انگشتان دست راستش را جمع کرد و در حالى که بر گرد لبانش دور مى داد فرمود: دیروز که از خواب بیدار شدم دیدم این جمله را بر سر زبان دارم ، و بدان گویایم .
راقم گوید: در اصطلاح عرفان این گونه القاءات سبّوحى را ((حدیث برزخى )) گویند.))

منبع:کلمه 38 هزار و یک کلمه   حضرت علامه حسن حسن زاده آملی روحی له الفدابرچسب ها : حدیث برزخى