نظر سنجي بين صهيونيستها "اگر دست شما به مسلمانان برسد چه كار شان مي كنيد؟" صهيونيستها :همه مسلمانان راقطعه قطعه مي كنيم America the Great Satan اسلام دین جاودان
منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
لینک دوستان
نویسندگان
جستجو
آرشیو مطالب
اللهم صل علی محمد وال محمد
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی
فناعت مالی که تمام نمی شود/القناعه مال لا ینفد/ حضرت علی علیه السلام
برچسب ها : لعلک باخع نفسک

 قال رسول الله (ص) اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شیء

 برچسب ها : روح خدا به خدا پیوست

 

از عــــــوام است هــــــــر آن بد کــــــه رود بر اســـلام  

       / داد از دست عوام

 

کار اســــلام ز غـــوغــــای عــــــــــوام است تمـــــــام  

 /داد از دست عوام

 

دل من خــــون شد در آرزوی فهــــم درســــــــــــــــت 

 /ای جگر نوبت توست

 

جـــــان به لب آمــــــد و نشنید کســــــــم جان کــلام 

 / داد از دست عوام

 

غـــم دل با کــــه بگـــــویم که دلــــــــــــم خون نکـــند 

/غمم افزون نکند

 

ســــر فــــــــــرو بــــرد به چاه و غم دل گــــفت، امــام  

/داد از دست عوام

 

سخـــنی پخته نگـــــــفتم کـــــــه نگـــفتند به مــــــن 

 /چند از این خام سخن

 

سوختــــم، سوختم از ســــــردی این مردم خــــــــام  

/داد از دست عوام

 

زان چه پیغمبر گفته اســـــت و در اونیست شــــــکی   

  /  نپذیرند یکی

 

وحـــی منزل شـــــــــــمرند آنــچه شنیـــدند از مــــام  

/  داد از دست عوام

 

همگی خفــــــــــته و آســـوده ز نیکــــــــی و بــــــدی 

 /خواب مرگ ابدی

 

چه توان کـــــــــــرد، علــــــــی گفت که النــــاس نیام  

 /داد از دست عوام

 

در نبــــــــــــوت نگرفنتـــــــــــد ره نــــــــــوح نبــــــــــی  

/داد از این بی ادبی

 

در خـــــــدایی بنمودند به گــــــــــــوساله ســـــــــلام   

/داد از دست عوام

 

به هـــــــوای نفســــــــــــی جملـــــــه نمایند قعــــود  

 /آه از این قوم عنود

 

به طنــــین مگســــــــی جمـــــله نمـــــایند قیــــــــام   

/داد از دست عوام

 

پیــــــش خیــــل عقــــــلا زابلهی و تیــــــــره دلــــــی 

/شرزه شیرند، ولی

 

پیش سیـــر عقــــــلایی، حشـــــــــــراتند و هـــــــوام  

/داد از دست عوام

 

عاقل ار بسمـــــــله خـــــواند به هــــــــــوایش نچمند   

/همچو غولان برمند

 

غـــــول اگـــــرقصه کند گــــرد شــــوند از در و بـــــــــام 

/داد از دست عوام

 

سنــــــت و شـــــرع کتــــاب نبـــــوی مانـــــده  ز کــار   

 /عقل برخاسته زار

 

جهــــــــــل بنشـسته به سلــطــانی ایـــن خیل لئام   

 /داد از دست عوام

 

عاقـــــــل آن به که همـــــــــــه عمر نیـــــارد به زبـــان 

 /نام این بی ادبان

 

که در این قوم نه عقل است و نه ننگ است و نه نام   

/داد از دست عوام

 

نه بر ایـــــــــــن قــــــــــوم نماید نفس عیســـــی کار   

/نه مقالات بهار

 

نه نسیم ســــــــحری بگــــــــذرد از سنگ رخـــــــــام  

/ داد از دست عوام

 

پیــــــــش جهـــــــــال ز دانش مســـــــرایید ســــــخن 

/پند گیرید ز من

 

کــه حـــرام است حـــرام است حـرام اســـــت حـــرام  

/داد از دست عوام

(ملک الشعرا بهار)برچسب ها : داد از دست عوام ، ملک الشعرا بهار