این را می دانم که یقینا عامل شهادت پیامبر اعظم صلی الله وعلیه وآله وسلم نمی تواند  مسمومیت درخیبر درسال 7هجری باشد زیرا پیامبر درسال یازدهم هجر وفات کردند پس بایستی بابیماری پیامبر وتخلف دستور پیامبر اسلام وحرکت نکردن بعضی ازیاران پیامبر با اسامه فرمانده جوان سپاه اسلام که تقریبا 18 سال داشت  ونیز نزدیکان ایشان بربالین پیامبر رمزی باشد .برچسب ها : پیامبر اعطم به شهادت رسید