بارها شنیدیم که دولت مردان برای حل مشکلات داخلی کشور بجای اینکه به خدا وصل شوند ازکدخدا انتظاراتی داشتند  اما دیدیم بعد سالها هنوز کدخدا علاوه براینکه کاری برای رتق وفتق امورشان انجام نداد بیشتر کشور را درمنگنه گذاشت وداشته های مان را نیز ازما گرفت

بعضی ها ازترس چماق کدخدا راضی به هویچ شدند ونمیدانستند که هویجی هم درکار نیست وهمه ایجاد ترس ورعب هست که واقعا هم خوب موفق شدند.

پدیده ای بنام برجام را قبول کردند وهی دادوفریاد کردند :اقا اگر ما برجام را نپذیریم کدخدا عصبانی می شود وبه ما حمله می کند ویقینا این بزرگان درطول هشت سال دفاع مقدس یا درایران حضور نداشتند ویا چندان نقشی درجنگ نداشتند تا بفهمند جنگ چیست ودفاع مقدس چرا نام گرفت.

دربین مکارانی رفتند دست خالی ودرمجالس دفاع داخلی هم هی قسم جلاله خوردند وهی داد ازملت زدند که دارایی های هسته ای ما را نابود کردند .دارایی هایی که باعث شده بود کد خدا واعوان صهیونیست او ازترس به پای میز مذاکره بیاند نه دولت تدبیر  امید.

شاید یک بارهم فکر نکرده باشند که چرا اینقدر دشمنان دوست دارند مذاکره کنند .هرچه هم مقام رهبر می فرمودند که آقا ما خوشبین به این مذاکرات نیستیم این بزرگان تدبیر نمی شنیدند وهمچنان برایشان آب درهاون کوبیدن بود.

آنقدر برطبل توخالی خودشان کوبیدند تا اینکه دشمن زیرکانه وموذیانه ودشمنانه کلاه گشاد برسر این دولت بی تدبیر وناامید گذاشت که نمیتواند بیرون را هم ببیند واکنون شبانه با عینک دودی خود به سمت ناکجا آباد راه می پیمایند.

ترس این آقایان باعث شده بود که عراق وسوریه و...داشت ازبین می رفت اگر نبود تدبیر بزرگان سپاه وبسیج ،حمایت های مردم ودرراس ان مقام رهبری یقینا ایران تاکنون دچار جنگی تمام عیار با دشمنان وبخصوص داعش بود.

وبقول امام خامنه ای: اینها (مدافعان حرم)رفتند با دشمنی مبارزه کردند که اگر اینها مبارزه نمی کردند این دشمن می آمد داخل کشور... اگرجلویش گرفته نمی شد ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه استانها با اینها می جنگیدیم و جلوی اینها را می گرفتیم.

روزی نیست که آمریکا ایران را تهدید نکند این کد خدا ازترس دولت مدارن استفاده کرده ودارایی های ما را می رباید،برجام را بی اثر وبه نفع خود مصادره کرده است،مبادلات بانکی وجود ندارد،تحریم های اقتصادی را همچنان برپا کرده است ،تهدیدات موشکی ایران را بنایی برای برجام موشکی ابداء کرده است و......

اما دولت مردان نا امید ما هنوز پایبند به تعهدات کاغذی کد خدا هستند.

بد عهدی های دنباله دار کدخدا هنوز دولت مردان را بیدار نکرده است هرچند این آقایان راهی را رفته اند که ازشرم عقب نشینی مجبورند به جلو بروند وهمه چیز را آرام جلوه دهند بقول معروف :"همه چیز آرومه من چقدر خوشحالم"

اما باید به این دولت مردان نا امید آگاهی داد که نترسید :

ملت با اینکه هشت سال دفاع مردانه کرد حاضر نیست ازحیثیت خود بگذرد .آقایان دولت ،بی تدبیری کردید وناامیدانه داشته هایمان را برباد فنا دادید ومفت فروختید آنچه را که سال ها با خون جوانان مان بدست آورده بودیم.

دیدید کدخدا سرتان کلاه گذاشت.

چرا هنوز شعار زده اید؟خسته نشده اید ازاین همه شعار

امام خامنه ای :

هر کسی به آمریکا اعتماد کند سیلی می‌خورد.برچسب ها : کدخدا هم کاری برایتان نکرد ، دولت تدبر وناامید مفت فروخت ، همه چیز آرومه من چقدر خوشحالم&amp ، دیدید کدخدا سرتان کلاه گذاشت