أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ‏: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا رَأَیْتُمُ الرَّجُلَ کَثِیرَ الصَّلَاةِ کَثِیرَ الصِّیَامِ فَلَا تُبَاهُوا بِهِ حَتَّى تَنْظُرُوا کَیْفَ عَقْلُه‏

امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: چون مردى را پرنماز و روزه دیدید به او ننازید تا بنگرید عقلش چگونه است.

 کنز الفوائد، ج‏1، ص 199

به نظر ملا صدرا حکمت وفلسفه واقعی باید ریشه الهی وقرآنی داشته باشد تا بتواند برمکاتب عقلی وفلسفی دیگر مانند مکتب مشایی واشراقی برتری وتعالی یابد/

مکتب مشاء مکتبی خشک وبرهانی با ابزار علم منطق است که ملا صدرا ازآن به عنوان (حکمت بحثی )یاد می کند/

مکاتبی مانند اشراق یا تصوف را که مدعی چشیدن حقیقت با ذائقه باطن وروح هستند وبرعکس مشائیان به استدلال عقلی واثبات منطقی بی اعتناء می باشند(حکمت ذوقی) چشیدنی می نامد/

ازدیدگاه ملا صدرا حکیم وفیلسوف کسی هست که باروش عقلی وشهودی به یک جهان بینی جامع شامل انسان شناسی ،خداشناسی توحیدی قرآنی(نه یونانی) ومعاد شناسی برسد/

فلسفه را علما (مادر علوم)معرفی می کنند چون موضوع هرعلم ومعنا ووجود آن باید درفلسفه اثبات شود.

درزمان ما دسته ای ازعلماء به سبب سطحی برخورد کردن با حکمت متعالیه وفهم معنایی ازاصالت وجود ،صرفا ازروی تقوی ودفاع ازدین ومعارف حقه وبا اعتقاد به اینکه فلسفه برای سلامت عقاید واصول دین طلاب مضر است با تدریس آن مخالفت می کنند.

ایشان حتی برخی خود مدرس فلسفه بوده اند ومتون فلسفی را همراه بارد واشکال به برخی مضامین ان .تدریس می کردند.

مرحو مآقا میرزا جواد تهرانی وحاج شیخ مجتبی قزوینی ره درمشهد مقدس ازهمین علما بودند که خود اسوه تقوی بودند .مخالف این دسته جنبه سیاسی نداشت وصرفا ازروی اعتقاد قلبی انجام می شد.

قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِیلٌ عَلَى ضَعْفِ عَقْلِه‏

امیر المومنین علیه السلام فرمود: خود بینى مرد دلیل سستی خرد او است.

بحار الأنوار، ج‏1، ص161برچسب ها : ملا صدرا/فلسفه وحکمت اسلامی