دلت برای کدامین خاک می تپد /برای کدام سجده گاه بی قراری/برای کدامین آداب ورسوم که ریشه دروجودت دوانده بی تابی ،اشک می ریزی وهراسانی که نکند روزی با مرگش مرگت فرارسد.

شاعری ؟؟؟شعرت را بیاد که می سرایی دربن خیال تو کدامین نیلوفر آبی ،کدامین لاله زیبا خوابیده است ............کدامین هزار دستان نغمه عاشقانه می سراید/

گلویت برای کدامین گوش ،داد بیداد سر میدهد وبرای کدامین عصر صوت الهی را به حراج گذاشته ای/

 اینقدر آواز ربنا را برای خدایت خواندی یا برای خدائیت /

بارها  شنیدم گفتی ربنا لاترغ قلوبنا ........اما چه شدآن قلب  ... بعید میدانم لاتزغ را گرفته باشی  وفقط روی قلبش ماندی قلبی که دو رو دارد ....

دیدی شاعری که شعرش  رنگ دین نداشته باشد وطن فروش میشود/

دیدی آواز خوان بی بصیرت آوازه خوانی بیش نیست وروزی به مادر وطن خیانت میکند

حافظ که قرآن به چهارده روایت خواند ،خواندی ؟حافظ نشدی؟

شمس تبریز ندیدی نه به شعرش نه به دل ،به مولانا شکایتت کنم یا به شمس تبریز بگویم که اسلام را منازع با هنر میدانی ///

"کنار نیامدن ۱۴۰۰ ساله با هنر"

دیدی که هوس رانی چند مزدور بی حیا ووطن فروش چگونه حافظه دینیت را پاک کرد ....یادت میاید که نوار قرائت قرآنت درمحفل ومجلس چه رنگی داشت ؟؟؟؟

صبغه الله ومن احسن من الله صبغه

هنر را چه یافتی ،چه دیدی وچه پنداشتی //وامصیبتا برهنر

امروز دوروبرت را گرفته اند ،درشوره زار مانده ای چه زیبا نسشته ای .چه نازیبا عشق وشور وشهادت ومهر وعطوفت وایثار وجانفشانی که سال ها بر لب  می راندی با بوی تعفن نفهمی آلوده ساختی .

 تو بخوان آوازه خوان گوش ما پراست ./

توبرای گوگوشت بخوان توبرای لحظه ای دربغل گرفتن آن مجری مبتذل بخوان توبرای   دشمنان ملتت بخوان توبرای سرکشی نفست بخوان .توبرای هم آغوشی شهوتت بخوان توبرای سیمای کریه صهیونیزم بخوان توبرای تمامی آنانی بخوان که 33سال بهترین فرزندانمان را بردند /


 داد ازموسیقی نزن که آهنگت، آهنگ بیداد ماست

آهنگت آهنگ شرم توست

 برچسب ها : توبخوان آوازه خوان گوش ما پر است ، کنار نیامدن 1400ساله با هنر