رسول خدا صلّی الله علیه وآله فرمود: هرکس در

ماه رجب، هزار مرتبه«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بگوید،

خداوند برای وی هزار حسنه نوشته، و هزار شهر در بهشت بنا می کند.برچسب ها : اهمیت ذکر تهلیل در ماه رجب