در روایتی از رسول الله صل الله علیه و آله آمده است:

همانا برای خداوند متعال فرشته‌ای است که هر شب فرود می‌آید سپس صدا می‌زند و می‌گوید: آهای بیست ساله‌ها سعی و کوشش کنید، سی ساله‌ها زندگانی دنیا شما را نفریبد، چهل ساله‌ها چه چیز را برای روز ملاقات پروردگارتان مهیا کرده‌اید، ای پنجاه سالگان پیری رسید، آهای شصت ساله‌ها شما مانند زراعت و کشتی هستید که فصل دروی آن نزدیک شده، ای هفتاد ساله‌ها شما را صدا می‌زنند جواب دهید، هشتاد ساله‌ها ساعت آخر عمر فرا رسید و حال اینکه شما بی‌خبرید. بعد از آن فرشته می‌گوید : اگر نبود بندگانی که همیشه در رکوعند و مردانی که فروتنی می‌کنند و کودکان شیرخوار و چهارپایانی که سرگرم چریدن می‌باشند، بر فراز سر شما عذاب می‌بارید.  


منبع: ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 81برچسب ها : روایتی از رسول خدا برای تمام سنین