امروز روز شادی هست روز عید وروز مبعث رسول اعظم صلی الله علیه وآله وسلم  که این عید رو به همه تبریک میگم/

اما بد جوری فکرم درگیره ./درگیر مرگ ناگهانی جوانانی که وفاتشون دل های خیلی ها را بدرد آورد/

جوانی اهل شیراز وجوانی اهل گیلان که براثر تصادف جانش  را ازدست داد/

مرگ جوانان زیادی را دیده ام ازدوستان خودم تا دیگران /

شاید بدترین نوع مرگ همین مرگ جوان باشه تمامی آروزی یک پدر ومادر، خوش بخت شدن فرزندانشون هست ولی متاسفانه به سرانجام نمیرسه وزندگی دنیاییش قطع میشه/

وکمر پدر رو میشکنه ومادر رو پیر میکنه/

((مراحل برخورد با مرگ نزدیکان))

اول :انکار : اصلا باورت نمیشه که ازدستش دادی

دوم:خشم : عصبانی میشی وچنان خشمگینی که علت مرگش را به همه نصبت میدهی خدای ناکرده ممکن است براثر بی صبری کفر بگی (مواظب باید بود چون مرحله چهارمی هم در راه است )

سوم:غمگین شدن: دراین مرحله چنان غمگینی که ممکن است ازدیگران ببری  ولی باید بپذیری که مرگ برای همه هست و....

چهارم: قبول وپذیرفتن: درآخر قبول مکنی که کسی را ازدست دادی وزندگی همچنان جاریست ....میتوان برای ازدست داده کاری کرد انکار ،خشم وغمت کاری برای آن درعالم تنهایی نمی کند اگر دوستش داری بفکرش باش وکاری کن...

واین به معنی فراموشی مردگان نباید باشد برایش فاتحه بخوان وبه دیگران سفارش کن برایش قدم خیری بردارند

گرگ اجل یکایک ازین گله می برد/

این گله را ببین که چه آسوده می چرد/

 

در آخر صبر دایمی برای این دوخانواده محترم وتمای کسانی که عزیزانشان را ازدست می دهند ازخداوند بزرگ خواستارم وانشاء الله همیشه بیادشان خواهیم بود/برچسب ها : مرگ جوان ، ((مراحل برخورد با مرگ نزدیکان))