یک قلب هزاران مرد یک قلب هزاران زن یک قلب همه سود یک  قلب همه زیان یک قلب همه شور یک قلب همه شر یک قلب همه تشویش یک قلب همه مستی  ویک قلب همه ..............

قلبی  مشوش راهش را گم میکند مورچه بیچاره همیشه درحسرت غذا این طرف وآن طرف سرگردان است/

نه بلبل باش که به نغمه ات بنازی ونه مورچه به قوت زمستانت

قلب مشوش قلبی که برای دو رکعت نمازآرامش ندارد.

هرروز برسفره مستی نشسته ام منتظر لقمه ای نان

منتظر لحظه ای نگاه منتظر اشاره ای به مهر منتظر فریادی ازسرسکوت

قلب مشوش امان ازقلب مشوش

پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله در حدیثی فرمودند:

من صلّی رکعتین و لم یحدّث فیهما نفسه بشیء من امور الدنیا غفر اللّه له ذنوبه؛ میرزا حسین نورى، مستدرک الوسائل، ج4، ص98.
هر کس دو رکعت نماز به جا آورد و در آن، ذهنش به هیچ یک از امور دنیایی مشغول نباشد، خداوند گناهانش را می‌آمرزد.

قلب مشوش عشق را درک نمیکند
عرفا می‌گویند: صلاه واجب دلالت حبّ خدا بر بندگانش است و صلاه نوافل دلالت حبّ انسان به خداست؛ یعنی این عشق دوطرفه است.

امام صادق(ع) فرمودند:

یکی از لحظاتی که شیطان نعره می‌کشد و فریاد می‌زند: نشد،

آن موقعی است که گنهکار می‌آید و می‌گوید: الله اکبر. لذا اینکه بیان شده قبل از تکبیر ابتدا شش بار الله اکبر بگویید، برای این است که انسان وساوس را دور کند. لذا وقتی گفت: الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم و شروع کرد به با خدا سخن گفتن، شیطان نعره می‌زند که نشد؛ چون تمام وسوسه‌ها برای این است که من و تو درِ خانه خدا سجده نکنیم و خدا را عبادت نکنیم.



برچسب ها : هر کس دو رکعت نماز به جا آورد ، قلب مشوش ، مورچه بیچاره همیشه درحسرت غذا این طرف وآن طرف سرگر