با توجه به وجود علما وبزرگ مردان وبزرگ زنان شیرازی که سالهای زیاد برای اعتلای فرهنگ اسلامی زحمت کشیده اند ......اگر وهابیت جریانی تکفیری درمیان تسنن است جریانهای بهاییت وجریان های تکفیری وانحرافی پیروان سید صادق شیرازی یکی ازخطرناک ترین تفکرات انحرافی درمیان شیعیان درحال حاضر است که سفارش میکنم حتما کلیپ هایی که ازسخنان وتفکرات طایفه انحرافی سیدصادق شیرازی  تهیه شده نگاه کنید وببینید چقدر دربین شیعیان هم چه افرادی وبقول امام چه مارهای خوش خط وخالی خزیده اند.

مواظب باشیم کورکورانه ازاین افکار تبعیت نکینم//

توهین به استاد شهید مرتضی مطهره ره ،علامه طباطبایی،عارف بالله محمد تقی بهجت وامام و....نمونه ای ازاعتقادات پیروان انحرافی سیدصادق شیرازی هستند که هم اکنون تا حد اقل 15شبکه ماهواره ای درانگلستان ساکن اند.

عمامه های انگلیسی قسمت اول

عمامه های انگلیسی قسمت دوم

عمامه های انگلیسی قسمت سوم

قبلا ازسایت فتن ودیگر کسانی که درساخت این کلیپ ها زحمت کشیده اند متشکریمبرچسب ها : جریانهای افراطی درشیعه وافکار سید صادق شیرازی ، سید صادق شیرازی ، عمامه های انگلیسی ، یاسر الحبیب انگلیسی