یکی ازچیزهایی که متاسفانه درسایت ها فراوان دیده میشود وشاید برای خیلی ها هم دانستنش جالب وجذاب باشد طلاق دربین زوج های هنرمند است /

هرچند دربعضی موارد اصل موضوع جای شک وتردید هست ولی کثرت مصادیق آنقدر هست که واقعا جای تامل باشد.

(علی رغم میل باطنی این تصویر را گذاشتم زیرا برای اهل شهرت گریزی نیست)

اما چرا ؟؟؟

با توجه به اینکه می توان انتظار داشت که هنرمند را باید جزء نخبگان دانست این نکنه خیلی حائز اهمیت است که ایاعوامل طلاق را میتوان نشناختن یکدیگردانست/

آیا واقعا این هنرمندان ویا بقولی نخبگان همدیگر را نمیشناسند وعجولانه تصمصم میگیرند ؟

با توجه به اینکه هنرمند اسلامی  الگوی رفتاری خوبی برای همه بوده وخواسته یا ناخواسته میتواند خیلی ها را مجذوب نماید پس باید خیلی دقت کنند.

آیا نوع رفتار بین هنرمندان زن ومرد نمیتواند عاملی برای این           حلال منفور باشد.

ارتباط شیرین ،احساسی وشیطانی همراه با گرایش به شهرت بدون اساس وبنیان  آیا عاملی نیست که موجب بطلان پایه های عاطفی خانواده گردیده است.

ضمن احترام به همه هنرمندان این را به ضرس قاطع میتوانم بگویم که ما با هنر اسلامی فاصله زیادی داریم وهرچه فاصله ها زیاد باشد فاصله های انسانها هم زیاد خواهد شد.برچسب ها : حلال منفور ، طلاق دربین زوج های هنرمند