این عکس متعلق به خانمی درتهران است که می تواند یک انقلابی باشد.

نباید قدمهایی که درمسیر ما گام برمی دارند لغزاند وبا تیترهایی چون

("خانمی که میگوید انقلابی است" /ازجهان نیوز-شبهه ایجاد کرد)

باید بدانیم که به وقتش بعضی زن ها ازهزارن مردی که با استخاره کنار کشیده اندبرترند

 

همه دریک صف وبایک شعار برای انقلاب اسلامی وبرای ایران درحرکتیمبرچسب ها : خانمی که میگوید انقلابی است" ، خانمی که می تواند یک انقلابی باشد