متاسفانه میراث اسلام ناب محمدی دردستان آل سعود (مدعیان اسلام )سالهاست دراسارت مانده و همان ها که زیر یوغ اسلام آمریکایی به سمت بت بزرگ شیطانی سجده ذلت وظلمت را به طمع نفس می سایند.

آنانی که برای دوروز دنیای خود کاخ های مجلل وبرج ها مطول شیطانی می سازند تا برقبله الهی فایق آیند.

واکنون نیز با حمایتهای  شیاطین بزرگ ،شیطان نفس ،ابلیس ملعون،اسراییل غاصب ودیگر عربهای خاین به اسلام ،درصدد کشتن زنها وبچه های بیگناه یمن برآمده اند/

این روزها چقدر ابلیس به خود می بالد/

حمله به کشوری مستقل به نام یمن که برای ازادی قیام کرده اند وکشتن کودکان وزنان درکجای دینتان بوی انصاف چنین تعریف شده است.

این روزها چقدر هوا بوی جهنم می دهد/این روزها چقدر بوی نفاق وخیانت پراکنده است

ای مدعیان دروغین اسلام ای خاءنین  سیره رسول الله ،خدا خواست تا چهره خبیث تان تا چنگال به خون آلوده تان که سالهای دراز درزیر خاکستر پست مخفی داشته بودید آشکار گردد.

 باید درکنار هم بود .... زیرا اگر زمان مجالتان دهد زخم کینه هزارساله که ازاهل بیت به ناحق درخود پرورانده اید سرباز خواهد کرد.

آل سعود خیال نکند که ما خیانت سال 1366 وکشتار ایرانیان درمکه را فراموش کرده ایم

به امید آزادی کعبه ،مدینه،بقیع،حجاز ازدست آل سعود انشاء الله بیدار خواهیم ماند.      انشاء اللهبرچسب ها : salman of saudi arabia ، خائن حرمین شریفین ال سعود اف لکم ، خائن حرمین شریفین ال سعود ، آل سعود پیرو اسلام آمریکایی آل سعود