اینجا را بزن

http://www.jahannews.com/images/docs/files/000425/nf00425451-1.mp3

من اویس قرنم دل به دریا میزنم
اهل عالم بدونن من هم اهل یمنم

شور علوی توی خون منه
مجاهدم و به کف جون منه
حرارت اتیش غیرت من
خون برادر گلگون منه
مرز ما شده خیبر من هستم تو این لشکر
سربندم ذکر یا حیدر

* * *                             نابودی آل سعود صهیونیعصبانی...صلوات

قصد سازش نداریم با نصارا و یهود
خیلی نزدیکه به خاک بینی آل سعود
آقا اشاره کنه سر میاریم یا علی میگیم و لشکر میاریم
جلوی همشون و می گیریم و دمار همشون و در میاریم
این حقه که پیروزه این ظلمه که میسوزه
عاشورای ما هر روزه

***                             نابودی آل سعود صهیونی عصبانی...صلوات

این ندای خود حق از عراق و یمنه
این نوید قدمه حجت ابن الحسنه
تو تاریکیه شبا ماه می رسه داره نور امید از راه می رسه
داره به گوش همه اهل جهان صدای بقیة الله می رسه
می پیچه ندای حق از کعبه صدای حق
آوای هل اتای حقبرچسب ها : مولودی حماسی کریمی/ قصد سازش نداریم با نصارا و یهو ، نابودی آل سعود صهیونی صلوات ، مرگ برآل سعود