تمامی شاخه های صوفی گری به نوعی درانحرافند.عدم رعایت محرم ونامحرم ،احترام به شیطان (آن گونه که احمد غزالی معتقد است که شیطان سید الموحدین است درحالی که درقرآن خداوند اوراکافر می داند.کان من الکافرین).بااین تفکر ،راحت آنها شیطان پرستی راموجه می دانند.-رقصیدن مختلط زنان بامردان درسماع -بوسیدن قطب وزنان همدیگر را،کارهای خنده دار وشرم آور مانند پرش قورباعه ای و.....ازکارهای صوفیان است که متاسفانه بعضی ها ناخواسته به آنها گرایش می یابند.

این راهم بدانید که هیچ یک ازصوفیان ازامامان ما پیروی نکردند درظاهر به آنان ایمان داشتند ولی درعمل کارخودشان راانجام می دادند:مانند -صفی علی شاهی-نعمت اللهی-نقشبندی-طیفوری -گنابادی-خاکساری و.....

درآدرس زیر می توانید تمامی مطالبی که گفته شد ازمحفل خصوصیشان ومراسمات آنها دانلود کنید.         (کیفیت بالا)

۷۲ مگابایت/قسمت اول/ دانلود کلیپ تصویری مستقیم

۷۱ مگابایت/قسمت دوم/ دانلود کلیپ تصویری مستقیم

۶۹ مگابایت/قسمت سوم/دانلود کلیپ تصویری مستقیم

۱۴ مگابایت/قسمت چهارم/ دانلود کلیپ تصویری مستقیم

 

 برچسب ها : صوفیگری مساوی باشیطان پرستی وانحراف (نعمت اللهی-خا