این جنگ، یک جنگ دفاعی بود. جنگ دفاعی با جنگ تهاجمی دو فرق عمده در معنا و مضمون دارد؛ یک فرق این است که جنگ تهاجمی، حاکی از خوی تجاوزطلبی است؛ اما جنگ دفاعی این‌طور نیست.


دوم اینکه جنگ تدافعی و دفاعی، محل بروز غیرت و تعصب و وفاداری عمیق انسانها به آرمانهایی است که به آنها پایبند است؛ حالا یا این آرمانها وطن است یا بالاتر از آن؛ یعنی دین و عقیده و اسلام.

جنگ ما، جنگ دفاعی بود. ملت ایران نشان داد آنجایی که پای دفاع از هویت ملی و آرمانهای عزیزتر از هویت ملی درمیان است، ایستادگی او، ایستادگیِ درس‌آموز است؛

تشویقهفته دفاع مقدس برهمه مردم غیور ایران مبارک بادتشویق

 

(بیانات در دیدار جمعی از رزمندگان، ایثارگران و فرماندهان دوران دفاع مقدس‌ 29 مهر 1375)برچسب ها : جنگ ما، جنگ دفاعی بود نه تهاجمی