آقایان دولت مردان دولت یازدهم ،دیپلماسی ضعیف درمقابل شهادت صد ها نفر ازهموطنان پاک ایران اسلامی بدست چنگال خون آشام آل سعود صهیونی که فقط بخاطر انتقام وبرای تصاحب قدرت توسط نواده آل سعود انجام گرفت اصلا بخشودنی نیست .

خیال نکنید مردم ایران فراموش می کنند خنده هایتان،نگاهایتان،قدم زدن هایتان،حرف هایتان،سکوتتان همه وهمه را مردم ایران رصد می کنند ودرتاریخ ایران نگاشته خواهد شد .

مرگ برآل سعود صهیونی

آهنگ کعبه خانه خدا

 

توسط گزوه سرود نسیم قدر /درود برشما عزیزان

تماشا کن

 برچسب ها : آهنگ بی نظیر حاجی کعبه خدا ، جنایات آل سعود صهیونی ، جنایات آل سعود درمنا برای به قدرت رسیدن نوه سعودی ، all saudi services for the world of islam