درمطالب گذشته آنجلینا جولی رابرایتان کمی معرفی کردم .هنرپیشه معروف هالیوود.همجنس باز ....... وشاید هم شیطان پرست.اومامور آمریکا برای جاسوسی درکشورهای دیگر به خصوص اسلامی است.تاحال به چند کشور، به ظاهر برای کمک به مردم مسلمان رفته است .با ظاهری کاملا اسلامی وسیاهپوش وناراحت وغمگین .گویا خیلی دلش مثلا برای مردم افغانستان سوخته است.

جولی درافغانستان        

    http://dc379.4shared.com/download/cgDvYz4q/tsid20110925-151525-c1461cf1/___online.jpg

http://dc379.4shared.com/img/mOcUoN-N/s3/__jpg3.jpg

می بینید چقدرمظلوم و معصوم به نظر می رسد.  

اما حال سفیر زن ایران را ببینید .خانم.....،زلیخای یوسف.

زنی که من همیشه اوراباوقارترین می دانستم.شرمنده که نمی توانم عکسش رابرایتان بگذارم خودتان اگر دوست داشتید ازآدرس زیر دانلود کنید.

 


http://dc379.4shared.com/img/MUiAEK57/s3/___online.jpg

http://dc379.4shared.com/img/ajQDMC69/s7/__jpg2.jpg 

آیا آنها آنقدر زرنگند یا ما خامیم؟

باربی همجنس بازآمریکایی بنا به شرایط وبرای رسیدن به اهداف شومش رنگ دین می گیرد اما زلیخای مالباس شیطان می پوشد.آنچه مسلم است اوسفیر ما نیست زیرا ازاهل مانیست.آنگونه که حضرت نوح وقتی فرزندش رادرعذاب می بیند ،دلش می سوزد وروبه خداکرده می گوید: خدایا ....اوازاهل من است اوراعذاب نکن. وخداوند سبحان درجوابش می گوید ای نوح او ازاهل تونیست......

چند ماه پیش خانم هنرپیشه دیگری(اهل سینما) بالباس سیاه وشمع وگلی دردست روی قبر شهیدی دربهشت زهراء نشسته بود .عکسهای خودش را دراینترنت انتشار داد که اگر نمی دانید بدانید من هرهفته شبهای جمعه روی قبر شهداء می روم ،راستی چقدر هم زیبا عکس مظلومانه انداخته بود،نمی دانم آنجلینا ازاو یاد گرفته بود یا او ازآنجلینا،

اما درمراسم تجلیل ازهنرپیشگان قیافه ای افتضاح داشت .

دلم برای مردمی می سوزد که نمی دانند قسم حضرت عباس راقبول کنند یادم خروس را.خروسی که لاری است ودمش طاووسی.برچسب ها : وآنجلینا جولی