قال امیر المؤمنین علی(ع):

بر الوالدین اکبر فریضة.

امیر المؤمنین علی(ع) فرمود:

بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر است.

میزان الحکمة، ج 10، ص 709.

 

 

 

سفارش پروردگاربه موسی”ع″:

 

خداوند به موسی “ع″ وحی نمود که همانا کسی که به پدر ومادر نیکی کند و مرا ترک کند اسم وی را نیکوکارمی نویسم. وکسی که مرا نیکی کند وپدرومادرش راواگذارد وی را عاق می نویسم.  برچسب ها : روز پدر مبارکتان ، سفارش پروردگاربه موسی”ع″: ، بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر ا ، بر الوالدین اکبر فریضة