امام کاظم ‏علیه السلام: أبلِغ خَیراً و قُل خَیراً ولا تَکُن أمُّعَةً؛

خیر برسان و سخن نیک بگو و سست رأى و فرمان‏برِ هر کس مباش.

امام کاظم ‏علیه السلام: عَونُکَ لِلضَّعیفِ أفضَلُ الصَّدَقَةِ؛

کمک کردن تو به ناتوان، بهترین صدقه است.

این مقطع (عصر امام موسی کاظم)سی وپنج ساله از صدوچهل وهشت تا صدوهشتادوسه هجری  یعنى دوران امامت حضرت ابی الحسن موسی بن جعفرعلیه السلام یکی از مهمترین مقاطع زندگی نامة ائمه علیهم السلام است.

چیزى که مى توانست مبارزه و حرکت فکرى و سیاسى اهل بیت علیهم السلام و یاران صدیق آنان را مجال رشد و استمرار بخشد،

1- تلاش خستگی ناپذیر و جهاد خطیر آن بزرگواران بود

2-توسل به شیوة الهى تقیّه.

سه هدفی که حضرت وتمام ائمه در ابعاد زندگی خویش در تحقق آنها بودند:

1-    تبیین اسلام ناب و تفسیر صحیح قرآن و ارائه­ تصویری روشن از معرفت اسلامی

2-    تبیین مسئله­ امامت و حاکمیت سیاسی در جامعه­ اسلامی

3-    تلاش وکوشش برای تشکیل آن جامعه وتحقق بخشیدن به هدف پیامبرمعظم اسلام وهمه پیامبران(ص)

 
تلاش خستگی ناپذیر و توسل به شیوة تقیّه

زندگی موسی بن جعفر یعنی امامت موسی بن جعفر در سخت ترین دورا نها شروع شد. هیچ دورانی به گمان من بعد از دوران امام سجاد، به سختی دوران موسی بن جعفر نبود.     

(ازکتاب انسان 2250ساله مقام معظم رهبری )برچسب ها : کمک کردن تو به ناتوان، بهترین صدقه است ، تلاش خستگی ناپذیر و توسل به شیوة تقیّه ، سه هدفی که حضرت امام موسی بن جعفر و ، أبلِغ خَیراً و قُل خَیراً ولا تَکُن أمُّعَةً؛