جملاتی این روزها درپیامک ها وسایت های مجازی رد وبدل می شود.

"همه دارند به پابوسی تو می آیند

طبق معمول من بی سر و پا

جاماندم"

وبه همین مناسبت کاروان های پیاده ای که درشهر های گوناگون امروزه راه می افتند بنام جاماندگان کربلا وبه عزاداری می پردازند.

درحالی که میتوانستند واژه نا مانوس "جامانده "را حذف کرده وکاروان پیاده حسینی نام گذاشت

این واژه درواقع آنچه را به ذهن متبادر میکند این است که گویا خطایی رخ داده گویا مردم عظیمی بی سروپا هستند وحالا بعد از اینکه دیدند اربعین درحال تمام شدن است ونتوانستند درکربلا باشند پشیمان شده وبا راه انداختن این کاروانها قصد دارند برای خود تسلای دلی بیابند.مانند توابین که وقتی به یاری امام نرفتند توبه کرده وبعد ازایشان قیام کردند وهمان جاماندگان بودند.

درحالی که خدای مهربان براساس نیت ها ثواب میدهد ونیز سعی وتلاش" لیس للانسان الّا ما سعی‌" ویقنیابراساس عدالت الهی معیارهای داشتن ثواب برای بندگان زیاد است  بنابر این چه بسا که دراین کشتی حسینی (علیه السلام)که اوسع واسرع است بسیار افرادی حضور داسته باشندکه درکربلا حضور نیافته اند.

هرچند پیاده روی اربعین میتواند ایمان قلبی وباورهای راستین را هم به نمایش بگذارد.

خواندن زیارت اربعین وزیارت عاشورا و.......برای همه مردم ثواب زیارت امام حسین علیه السلام را به همراه دارد وکسی درین زمین بی ثمر وبی میوه نخواهد بود..................

وظیفه کسانی که در روز اربعین، نمی توانند امام حسین را در کربلا و در کنار مرقد شریف ایشان، زیارت کنند، چیست؟ امام صادق می فرمایند:

«اى سَدیر! قبر حسین علیه السلام را در هر روز، زیارت مى‏کنى؟». گفتم: فدایت شوم، نه! فرمود: «چه قدر جفاکارید!». فرمود: «او را هفته‏اى یک بار، زیارت مى‏کنید؟». گفتم: نه. فرمود: «در هر ماه، چه طور؟». گفتم: نه.

فرمود: «در هر سال، چه؟». گفتم: گاه، چنین مى‏شود. فرمود: «اى سَدیر! چه قدر به حسین علیه السلام جفا مى‏کنید! آیا نمى‏دانى که خداى عزوجل، دو هزار هزار فرشته پریشان غبارآلود دارد که مى‏گِریند و زیارت مى‏کنند و خسته نمى‏شوند. چه مى‏شود اى سَدیر که قبر حسین علیه السلام را در هر هفته، پنج بار و در هر روز، یک بار، زیارت کنى؟». گفتم: فدایت شوم! میان ما و او فرسنگ‏ها راه است. امام علیه السلام به من فرمود: «به بالاى بام خانه‌‏ات برو. سپس به راست و چپ، توجّه کن و آن گاه، سرت را به سوى آسمان، بالا ببر و به سوى قبر حسین علیه السلام رو کن و بگو:" السَّلامُ عَلَیکَ یا أبا عَبدِ اللّهِ، السَّلامُ عَلَیکَ و رَحمَةُ اللّهِ و بَرَکاتُهُ : سلام بر تو، اى اباعبداللّه! سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد!". برایت، یک زیارت نوشته مى‏شود و زیارت، [معادل‏] یک حج و عمره است». [پس از آن،] گاه در یک ماه، بیش از بیست بار، آن را به انجام مى‏رساندم.کافى

 برچسب ها : جاماندگان اربعین آیا جمله درستی است؟ ، واژه نا مانوس "جامان ، "همه دارند به پابوسی ، وظیفه کسی که نتواند دراربعین کربلا باشد