گافهایی ازسیمای آمریکا برای شما گذاشتم حتما ببینید.مطالبی درمورد :

 مرگ علیرضا افتخاری روزنامه نگار ایرانی؟؟؟( مدت فیلم ۲دقیقه)

http://www.4shared.com/video/JLnbK7vW/marge_eftekhari.html

 

                                        پرداخت یارانه ها(رایانه ها)؟؟؟؟ و.......(مدت فیلم ۲دقیقه)

                               http://www.4shared.com/video/0sX3zNJT/__2.html

                                         جمع وتفرق به سبک تلویزیون آمریکا(۵۰ثانیه)

http://www.4shared.com/video/lCJyqWB7/___online.htmlبرچسب ها : گافهای تلویزون آمریکامرگ علیرضا افتخاری