با گذاشتن این کلیپ جز مظلومیت کودکان قصد تبلیغ کسی رانداریم

بازبان کوکانه می خواهم به استعمارگان،صهیونیزم و...بگویم.....

(اگر آهنگی که ازصداوسیما پخش شده پیداکردم براتون می ذارم چون پس زمینه اش   باتصاویر کوکان غزه وفلسطین بود خیلی جذاب وتاثیرگذار بود)

دکلن گلبریت (Declan Galbraith) خواننده اسکاتلندی در سال ۲۰۰۲    در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ                          "دکلن گلبرت 11ساله چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز 20 ساله است. آهنگ مزبور را دکلن با ده هزار کودک دیگر در استادیوم اودیسه اجرا کرد در حالیکه همزمان توسط ماهواره و رادیو 80هزار کودک دیگر در مدارس سرتاسر بریتانیا بزرگترین ترانه کُر جهان را با او اجرا کردند.

دانلود فیلم (کلیپ)ازآدرس زیر

http://sasalovestory.persiangig.com/audio/TellMeWhy.mp3/download?d2aa

http://jahannews.com/vdcf0mdy1w6d1ja.igiw.html


در رویایم
کودکان آواز می خوانند
آوازی از عشق برای هر پسر و دختر
آسمان آبی
و زمین سبز است
و شادی، زبان مشترک تمام دنیاست
من برمی خیزم
ولی هر آنچه می بینم
جهانی است پر از نیازمندان
به من بگو چرا؟
چرا باید اینگونه باشد
به من بگو چرا؟
آیا چیزی را جا گذاشتم؟
به من بگو چرا؟
چون توان درکش را ندارم
در آن هنگام که یک انسان به ما نیازمند است
ما دست یاری مان را به سویش دراز نمی کنیم
به من بگو چرا؟
هر روز از خود می پرسم
برای انسان بودن باید چه کنم؟
آیا باید بایستم و بجنگم
تا به همه ثابت کنم که کیستم؟
آیا نهایت زندگی من این است
که در یک جهان پر از جنگ عمرم تلف کنم؟
به من بگو چرا؟
چرا باید اینگونه باشد؟
به من بگو چرا؟
آیا چیزی را جا گذاشتم؟
به من بگو چرا؟
چون نمی توانم بفهمم
وقتی یک انسان به ما نیازمند است
به من بگو چرا؟
به من بگو چرا؟
به من بگو چرا؟
فقط به من بگو چرا؟
به من بگو چرا؟
چرا باید اینگونه باشد؟
به من بگو چرا؟
آیا چیزی هست که نگفته باشم؟
به من بگو چرا؟
چون نمی فهمم
وقتی یک انسان به ما نیازمند است
به من بگو چرا؟
چرا؟ چرا درندگان حاکم هستند؟
چرا؟ چرا ما اسلحه را شلیک می کنیم؟
چرا؟ چرا ما هیچگاه نمی فهمیم؟
آیا کسی هست که به من بگوید چرا ما می گذاریم تا جنگل بسوزد؟
چرا؟ چرا هیچ اهمیتی نمی دهیم؟
چرا؟ چرا فقط می مانیم و زل می زنیم؟
چرا؟ چرا دلفینها گریه می کنند؟
کسی هست به من بگوید که چرا ما می گذاریم تا اقیانوس بمیرد؟
چرا؟ چرا همه مثل هم هستیم؟
چرا؟ چرا تقصیر را گردن همدیگر می اندازیم؟
چرا؟ چرا این وضعیت پایان نمی پذیرد؟
آیا کسی هست به من بگوید که چرا ما نمی توانیم با هم دوست باشیم؟
چرا؟ چرا؟
منبع:آزادنگاربرچسب ها : آهنگ tell me why