متاسفانه علارغم پاسخگویی به شبهات دینی وقرآنی توسط علمای اسلامی که به حق مصداق آیه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون هستند با عده ای که احتمال می دهم خوشان رابه خواب زده اند شبهاتی رازنده نگه می دارند تاشاید فردی ساده اندیش تابع سلایقشان گردد. بدین جهت درآدرس زیر بااجازه استاد پاسخ تعداد زیادی ازشبهات راکه توسط قلم خوش نگار ایشان نگاشته شده برایتان گذاشتم تا توشه آخرتی برایمان باشد .

سلامتی علمای اسلام با صلوات دانلود کنید.

http://www.khosropanah.ir/fa/qu-so/49-1387-10-01-15-51-02.html

اگر نتونستید درنظرات بگید براتون ایمیل کنم

دوستان عزیز آدرس رو عوض کردم تا براحتی بتونید دانلود کنید pdf هست یا

روی ذخیره سازی کلیک کنید /از استاد عزیز دکتر عبدالحسین خسرو پناهبرچسب ها : پاسخ به شبهات ، دکتر عبدالحسین خسرو پناه