همخوانی سرود درمیدان شهدای ذهاب(شهرداری)شهر رشت توسط

مردم ولایت مدار 8/10/90به مناسبت نهم دی روزبصیزت ومیثاق با ولایت

می رود سقا تالب چشمه

آب درمشکش،بالب تشنه

فکر سالارش،فکرمولایش

باز می جوشد،خون ِرگهایش

عکس ماه افتاد،ناگهان درآب

با فرات انگار،عرش شد بی تاب

دروفاداری،شهره ی شهراست

کیست این سقا،این یل بی دست

دلِ ما شدهِ تنگِ همه شهدا

شب ِماپرِاشک ونیازودعا

ادامه می دهیم

ره شهیدان را

گیل مردان ِحیدری هستیم

پیرو خطِ رهبری هستیم(2)

روزماهرروز،ظهرعاشوراست

جنگ بافتنه ،کربلای ماست

کربلا درسی ست درهمه دوران

درسی ازغیرت ،عزت وایمان

ماخودِکوهیم ،کوه پابرجاست

حیله ی دشمن،خُردوبی معناست

ماخداداریم،ماولی داریم

رهبری عاشق چون علی داریم

مردمانی مرد ،باخداداریم

افتخاری چون "میرزا "داریم

دلِ ما شدهِ تنگِ همه شهدا

شب ِماپرِاشک ونیازودعا

ادامه می دهیم

ره شهیدان را

گیل مردان ِحیدری هستیم

پیرو خطِ رهبری هستیم(2)

شیرمردان اهل "گیلانیم"

رهبرم باتو،باتو می مانیم

گیل مردان حیدری هستیم

پیرو خط رهبری هستیم

درنفس هامان ،نام ایران است

با امام هست و،باشهیدان است

سایه ی حق تا ،بروطن باشد

فتنه خاموش وریشه کن باشد

نقشه برآب است،نقشه دشمن

چونکه بیدارند،مردم میهن

مکر روباهان ،پست وتکراریست

درهمه دنیا ،فصل بیداریست

اتحاد ما افتخارماست

حضرت موعود درکنارماست

دلِ ما شدهِ تنگِ همه شهدا

شب ِماپرِاشک ونیازودعا

ادامه می دهیم

ره شهیدان را

گیل مردان ِحیدری هستیم

پیرو خطِ رهبری هستیم(2)برچسب ها : همخوانی سرود توسط مردم رشت درمیدان شهدای ذهاب رشت