روزی که امام رحمه الله علیه وفات کردند خیلی ها واهمه داشتند که بعد ازایشان چه می شود ،آیا مملکت آشوب می شود ،آیا باز دشمنان به ایران حمله می کنند ،آیادرکشور اغتشاش می شودو.....همه این تصورات به عظمت امام برمی گردد زیرا اوتوانست بعد ازقرنها طاغوتیان راکه اصلا کسی باور نمی کرد روزی دورانشان به اتمام برسد با کمک ایمان به خدای سبحان نابود سازد وانقلابی درجهان پدید آورد که کل جهان رابه لرزه درآورد.انقلابی که تمامی لایه های نظام طاغوتی را دگرگون می ساخت .

دشمنان باتصور به اینکه :اگر تغییری درایران پیش آید سطحی خواهد بود وما می توانیم بعدازمدتی  بر ایران مستولی شویم شاید اندک امیدی دردلشان بود ولی امام رحمه الله علیه چنان برنامه ریزی داشتند که هرگز دشمن فکرش راهم نمی کرد/امام باتوکل به خدا ویاری جستن ازامام عصر عجل الله تعالی علیه برآنان پیروز گردید.همان چیزی که انقلابهای کنونی جهان مانند مصر،تونس،لیبی،....ازآن بی نصیبند وتازمانی که آنان رهبری قاطع ومتدین نداشته باشند هرآن احتمال تغییر درحرکتشان وجود دارد زیرا صهیونیستها وآمریکا یی ها و دیگر دشمنان اسلام نخواهند گذاشت پیروزی نصیبشان گردد.

این امام بود که با ساده زیستی،ادب مع الله،دشمن شناسی ودشمن ستیزی،استقامت دررسیدن به هدف،ایمان سرشار،عبادات شبانه وذوب درولایت معصومین بخصوص عشق به امام حسین علیه السلام و.....توانست بعد ازقرنها اسلام رازنده کند.اسلام درجهان توسط نام امام شناخته شد.

 حضرت امام از اینکه در سخنرانیها و نوشته‏ ها از ایشان تعریف بکنند، ناراحت مى‏شدند. یکبار فرمودند: من هر وقت‏ سخنرانى آقاى انصارى [آقاى شیخ محمدعلى] از رادیو پخش مى‏شود، رادیو را مى‏بندم، چون همه‏ اش تعریف از من است.

من عرض کردم آقا، ایشان چون در خدمت‏ شما هستند، هرکجا که مى‏روند، مردم مصرا از وى مى‏خواهند تا راجع به خصوصیات حضرتعالى بگویند. امام قانع نشد.

شبی امام چنان گریه می کرد که صدایش راهمه می شنیدند.وآن زمان مصادف بود با رحالت اقا مصطفی فرزندشان بعضی خیال می کردند امام برای پسرش گریه می کند ولی بعد ازمدتی حاج احمد اقا گفتند چند لحظه ای نماز شب آقا به تاخیر افتاده بود برای همین می گریند.

جمله معرف امام رحمه الله علیه:

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما اسیبی نرسد.برچسب ها : مصر،تونس،لیبی