1-مسافر کیست  ؟پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله وسلم)

2-مدت سفر؟ یک شب (به طوری که دربازگشت نماز صبح را دروطن خود مسجد الحرام خواند)

3-تاریخ سفر؟ شب دوشنبه 17 یا21 ماه مبارک رمضان سال 13 بعثت (شش ماه پیش ازهجرت)

4-هدف از سفر؟ دیدن آیات الهی .تاروح پرعظمت پیامبر اعظم درپرتوایات الهی عظمت بیشتری یابدوآمادگی فزونتری برای هدایت انسانها پیداکند،اگر چه عظمت خداوند راشناخته بود ،ولی "شنیدن کی بود مانند دیدن"

5-باچه وسیله ای سفر انجام گرفت؟ مرکب سریع السیر وناشناخته ای به نام براق (که مثا برق سرعت داشت) یا رفرف.

6-فرودگاه؟ مسجدالحرام بهترین سکوی پرواز معنوی مومن.

7-گذرگاه ؟ مسجد الاقصی

8-استقبال کنندگاه؟ جمعی ازملائکه وپیامبران بویژه جبرییل.

9-مقصد واماکن دیدنی؟ آسمانهای هفتگانه ودیدن بهشت وجهنم،وضعیت آنها وهزاران دیدنی دیگر.

10-میزبان ؟خداوند متعال

11-سوغات سفر؟ اخبار آسمانها وملکوت وبالابردن سطح فهم بشر ازدنیای مادیبه عالم معنویت.

 

12-با جسم یا باروح ؟ این سفر طبق نظر همه فرقه های اسلامی جسمانی ودربیداری صورت گرفته است .برچسب ها : یک سفر بیاد ماندنی(معراج): ، با جسم یا باروح