شما چقدر ازبازیهای "سام ماجرا جو-Serious sam  "

وبازی جذاب ودیدنی وپرهیجان-شاهزاده ایرانی prince of persia"

 

اطلاع دارید.می دانید که هردوبازی درمورد ایران است .

سوال :هدف ازساخت این دوبازی چیست؟آیا هدف آن معرفی ایران وایرانی به عنوان سرزمین ومردم باتمدن است ویا نه ،هدفشان چیز دیگری است.

آیا آنها قصد داشتند باساخت فیلم سینمایی وبازی "شاهزاده ایرانی-              prince of persia"شجاعت ایرانیان رابه اثبات برسانند.

 


 

دراین بازی ها به چند چیز توجه کنید:

 

۱-نوع لباس پوشیدن آنها :درکجای فرهنگ ایرانی آنگونه که درفیلم وبازی "شاهزاده ایرانی" هست لباس پوشیده اند.

 

۲-زبان شاهزاده:کی شاهزاده ایرانی انگلیسی حرف زده که  دربازی وفیلم  آمده آن هم انگلیسی غلیظ.

 

۳-زبان ایرانیان:چرا دشمنان شاهزاده ایرانی که ایرانی هستندهمه فارسی غلیظ افغانی تکلم می کنند وخودش انگلیسی حرف می زند

 

۴-قیافه ایرانیان:به دشمنان سام دربازی "سام ماجرا جو "دقت کنید همگی هیولا هستند وشکلهای بسیار زشت وکریهی دارند.آیا این قیافه ها شمارابه یاد فیلم آمریکایی وضد ایرانی "۳۰۰"نمی اندازد.

 

۵- درشرکت یوبی سافت (Ubisoft) وشرکت های مانند آن /شاید کامل ترین نوع تحریف فرهنگ ایرانی انجام گیرد. جالب اینکه بعضی از فروشندگان درسایتهای خودشان تکلم به زبان ایرانی را جوری بزرگش کرده اند که مثلا اقایان سازنده برای زبان ایرانی اهمیت قایل بوده اند............. قضاوت باشمابرچسب ها :