استاد حضرت آیت الله مجتبی تهرانی هم ازبین ماگناهکاران رفت آنکه امیدی بود برای هدایتمان ،آنکه حتی ازکوچکترین عوامل شهرت گریزان بود.هم او که درمسیر ولایت گام بر می داشت وشاگردی مبرز وماندگار برای امام شد.

امامی که هرکس اورا مراد خود خواند به کمال رسید .هرکس دراو ذوب شد احیاء گردید.

امروز شیطان وهمه خناسان لعنت الله علیهماخندیدند بواسطه ثلمه ای که دردین حادث گشت .همان ثلمه ای که لا یسد ها شیء.

اما ای قوم گریزان ،ای فخر فروشان،ای متکبران،ای متنسکان بی محتوی،ای منحرفین درتقوا ،یا اشباه الرجال ولا رجال،یا اشباح بلا ارواح ،تباً لکم.

بدانید که خداوند صالحانی را درعیان ونه درنهان برای هدایتمان وتاختن بر هرآنچه درسر دارید بگمارد .

 امام خامنه ای

 

حضرت علامه

 

 

ایت الله مظاهری

خداوندا ازعمرما بکاه وبر عمرشریفشان بیفزا تا شرافت یابیم .

آمین یا رب العامینبرچسب ها : استاد حضرت آیت الله مجتبی تهرانی ، یا اشباه الرجال ولا رجال،یا اشباح بلا ارواح