بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی حاکمیت اسلام برکفر وحکومت ولایت مطلقه فقیه هست/ همان ولایتی که لرزه برجان همه مستکبرین داخلی وخارجی انداخته است.

فرانسیس فکویاما فیلسوف پر آوازه ی آمریکایی است. او در کنفرانسی در اورشلیم می گوید: شیعه پرنده ایست که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست ، پرنده ای که دو بال دارد ، یک بال سبز و یک بال سرخ ، بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالتخواهی اوست ، چون شیعه در انتظار عدالت به سر میبرد،  امیدوار است و انسان امیدوار هم شکست ناپذیر است. و بال سرخ این پرنده شهادت طلبی و فرهنگ عاشورایی است. شیعه بعد سوم هم دارد که بسیار مهم است . این پرنده ،  زرهی به نام ولایت پذیری بر تن دارد . در بین کلیه مذاهب اسلامی ، شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت فقهی است . یعنی فقیه می تواند ولایت داشته باشد.برچسب ها : فرانسیس فکویاما ، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ، شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت فقهی