اربعین حسینی تسلیت باد

اللهم العن قتلت حسین بن علی علیه السلام بحقک یا ارحم الراحمین

یازینب یا معلمه غیر متعلمه یا فهمه غیر مفهمه

یازینب یا قریب العصمت

چه کشیدی ازدست کافران با معرفت/ازدست منافقان دون صفت/چه کشیدی

ازدست دوستان خنجر به دست ،ازدست اهل ولا اهل/

بغض درگلو دارم ویارای گفتنم نیست ای زینت پدر/روحی فداکی

/ 2 نظر / 46 بازدید
تي تي

السلام علیک یا ابا عبدالله … نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند... سلام.اربعین حسینی تسلیت ...../