افشاگری بی سابقه رسایی از دیکتاتوری پارلمانی در مجلس.سند را ببینید

رفتار عجولانه لاریجانی واجازه ندادن به اقای رسایی برای صحبت کردن درمورد برجام ....وجوسازی درمجلس به نحوی که مخالف برجام مانند مخالفت با اصول دین است.والقاء درمجلس بنحوی که تایید برجام نظر رهبری است و.......

/ 0 نظر / 42 بازدید