مواظب فتنه های مسیح مهاجری باشید

فتنه ۹۷ کلید خورد.مسیح مهاجری با دست گذاشتن برسر بعضی مشکلات مردم قصد دارد خودش را منجی معرفی کرده ودرمقابل قرار دادی که با سازمانهای جاسوسی مثل موساد وسیا ونیز براندازهایی چون رضا پهلوی بسته هزینه بیشتری دریافت کنه. هوشیار باشید.....گول این زن وطن فروش رو نخورید....

/ 0 نظر / 41 بازدید