درس زندگی به زبان ساده

برای هم بودن،درکنار هم بودن،غمخوار هم بودن....به زبان ساده

کودکانه

اینجا

یادبگیریم مهم درکنار هم بودن است.

یاد بگیریم دارایی های دنیا فقط تا وقتی ارزش دارد که درکنارهم باشیم

یاد بگیریم با در کنار هم بودن می توانیم مشکلات وسختی ها را کنار بزنیم.

یاد بگیریم نداشتن فرزند بهانه ای بیشتر نیست ومهم عشق ومحبت بین ماست

یادبگیریم شاد باشیم وبا هم برای همیشه بمانیم وبیاد هم بمیریم.

/ 7 نظر / 37 بازدید
دلمشغولی های یک مامان(آفتاب)

شاعری به نام حاجب که از شیعیان و دلسوختگان عشق مولا علی (ع) بود،روزی شعری سرود که چنین است: حاجب اگر محاسبه حشر با علی است من ضامنم هر چه بخواهی گناه کن. همان شب به صورت مکاشفه یا خواب مولا علی را دید، مولا شعر او را این چنین تغییر دادند: حاجب یقین محاسبه حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن

آراس

کلاغ و طوطی هر دو زشت و سیاه آفریده شدند ، طوطی اعتراض کرد و زیبا شد ، کلاغ به رضایت خدا راضی شد ، اکنون طوطی درقفس است و کلاغ آزاد.

مامان اعظم

این شعار رو باید سر لوحۀ تمام خانه ها ... نوشت : بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه زیکدیگر نمانیم .

آراس

زندگی رسم خوشایندی است... زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ... پرشی دارد اندازه عشق.. زندگی چیزی نیست ،که لب طاقچه عادت ،از یاد من و تو برود...

ترمه

زندگی چرخــــــش ثانیه هاست♥ زندگی پر زدن شاپــرکی ست♥ زندگی از مـن و تـــوست♥ زندگی آینـه پـنـــدار است♥ زندگی سخت تـــــر از سنگ که نیست♥ زندگی وحشـــــــی نیست♥ زندگی ایـــنجـاست♥ زندگی نـــــــرم چو برف است که برآن پا بنهی♥ زندگی در همــــــه جا جوشان است♥ زندگی خالی نیست ، خــــدا هست ، عشــــــق هست ، امیــــد هست...

ترمه

میگفت در یکی از روستاهای اسپانیا وارد قهوه خانه ای شدم و برای خود و همراهم قهوه سفارش دادم . در حالی که روی میز منتظر سفارشمان بودیم در کمال تعجب دیدیم که بعضی از مشتریان جلوی پیشخوان آمده و در حالی که خودشان تنها بودند سفارش دوتا چایی و یا دوتا قهوه میداند و میگفتند یکی برای خودم و یکی برای دیوار . از نوع سفارش در حیرت ماندیم . متوجه شدیم که بعد از هر اینگونه سفارش پیشخدمت یک برگه کوچک که روی آن چای و یا قهوه نوشته است به دیوار پشت سرمان چسپاند و جالب اینکه دیوار پشت سرما پر از این برگه ها بود . در ذهنمان هزاران فکر به وجود آمد که دلیل اینکار چیست و این حرکت یعنی چه. در افکار خود غوطه ور بودیم ... آدم فقیر و ژنده پوشی وارد قهوه خانه شد و سفارش یک قهوه داد اما با این جمله " ببخشید بی زحمت یک قهوه از حساب دیوار " و پیشخدمت یکی از کاغذها را روی آن قهوه نوشته بود از روی دیوار برداشت و پاره کرد و یک قهوه به آن مرد فقیر داد بدون آنکه از آن مرد پولی بگیرد .

طهورا قلی پور

زندگی زیباست چون تقدیر ماست درمسیرش هرچه نا زیباست آن تقصیر ماست زندگی آب روانیست، روان می گذردآنچه تدبیرمن و توست همان می گذرد چه خوب است زندگی رو به خاطر چیز های ساده سخت نگیریم