من آنم که رستم بود پهلوان

گیرم پدر توبود فاضل ...........ازفضل پدر تورا چه حاصل

وقتی دربعضی مجالس وارد میشویم افراد گوناگونی را می بینیم که هرکدامشان برای اینکه ازدیگری عقب نمانند ازافرادمنتسب به خودشان بنوعی تعریف وتمجید میکنندکه:

پدرم فلان مقام را داشت...برادرم رییس بیمارستان و.....آن دیگری فرمانده و.....آن دیگری .....دامادم .......خواهرم......

برادرم سالها درجبهه حق عیله باظل بود  ...آن دیگری شهیدشده ...آن دیگری جانباز شده  .......آن دیگری رییس شرکت   ......همسایه ما عارف است...پدردوست مجتهد است و........فالنی 10هکار زمین دارد ..فلانی و......

اما وقتی به خودش نگاه میکنی چیزی برای گفتن نداره نه علم یه پزشک را نه شهامت یه جانباز را نه قدرت تعیلم نه قدرت تعلم .....کارش فقط نان خوردن ازجیب این وآن هست... وبقول معروف دلش خوش است که رستم پهلوان است

من آنم که رستم بود پهلوان //

خیال باطلمی خای خودت را نشان بدهی با افتخارات دیگرانخیال باطل

درحالی که ارزش هرانسانی به میزان همت اوست هزچه همتت بیشتر مقامت بیشتر خواهد بود.

سربلند باشید

/ 23 نظر / 1217 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دلمشغولی های یک مامان(آفتاب)

جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی آمد و گفت : سـه قفل در زندگی ام وجود دارد و سـه کلید از شما میخواهم. قفل اول اینست کــه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم. قفل دوم اینکــه دوست دارم کارم برکت داشته باشد. قفل سوم اینکــه دوست دارم عاقبت بخیر شوم. شیخ فرمود : برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان. جوان عرض کرد: سـه قفل با یک کلید ؟! شیخ فرمود : نماز اول وقت " شاه کلید " است ! ” عاقبتتون بخیر "

آراس

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز میشود ولی ما اغلب چنان به درِ بسته چشم میـدوزیم که درهای باز را نمی بینیم!

تي تي

این دو متن کوتاه ارزش صد بار خوندن داره! 1- از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم، چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست. 2-عشق انسان را داغ می کند و دوست داشتن انسان را پخته می کند! هرداغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود!!![گل][گل][گل]

تي تي

این دو متن کوتاه ارزش صد بار خوندن داره! 1- از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم، چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست. 2-عشق انسان را داغ می کند و دوست داشتن انسان را پخته می کند! هرداغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود!!![گل][گل][گل]

تي تي

هرگز، منتظر” فرداى خیالى” نباش. سهمت را از” شادى زندگى”، همین امروز بگیر. فراموش نکن “مقصد”، همیشه جایى در “انتهاى مسیر” نیست! “مقصد” لذت بردن از قدمهاییست، که برمى داریم! . . چایت را بنوش! نگران فردا مباش، از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها. (نیما یوشیج) [گل]

تي تي

هرگز، منتظر” فرداى خیالى” نباش. سهمت را از” شادى زندگى”، همین امروز بگیر. فراموش نکن “مقصد”، همیشه جایى در “انتهاى مسیر” نیست! “مقصد” لذت بردن از قدمهاییست، که برمى داریم! . . چایت را بنوش! نگران فردا مباش، از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها. (نیما یوشیج) [گل]

تي تي

ملا نصرالدين خرش میمیره دوستاش برای اینکه مسخره ش کنن میرن خونش بهش تسلیت میگن ، ملا میگه : من اصلا خبر نداشتم خرم این همه فامیل داره وگرنه تالار میگرفتم!!!!!????[گل][گل]

تي تي

ملا نصرالدين خرش میمیره دوستاش برای اینکه مسخره ش کنن میرن خونش بهش تسلیت میگن ، ملا میگه : من اصلا خبر نداشتم خرم این همه فامیل داره وگرنه تالار میگرفتم!!!!!????[گل][گل]

آراس

یک امتحان ساده براى ارزیابى خودتون… جاى ساعت دیوارى خونتون را عوض کنین میبینید که تا ماه ها هنوز روى دیوار ناخوداگاه دنبالش میگردین!!! . ذهن شما براى قبول و پردازش تغییر یک ساعت ساده و بى احساس نیاز به چند ماه زمان داره پس انتظار نداشته باشید تغییرات بزرگتر را در زمان کوتاه و بدون مشکل قبول کند… هرگز . هرگز .. هرگز … نا امید نشیــــــــــد… ایام بکام[گل][گل]

آراس

اگر کسی آمد و به شاخ و برگ باورهایت تبر زد ، نترس … چون دست هایش به ریشه ات نمی رسد از همان جا که قطع شدی جوانه بزن … رشد کن … بزرگ شو …