عالم ارواح


می خواهم مقداری درمورد چیزهایی که درخواب ازرفتگان دیده ام برایتان بنویسم شاید اثری معنوی داشته باشد قبل ازهرچیزی برای همه رفتگانم ورفتگانتان ازخداوند مهربان طلب خیر دارم انشاء الله مورد مغفرت ورحمتشان گردد/
 
روزی ازکنار خانه فردی میگذشتم که دیدم خرمنکوب درحال خرمن شالی است(برنج)/ خوب نگاه کردم دیدم آن مرحوممه درحال بستن علفهای خشک شالی است/ درحالی که صورتش سفید است  مانند کسی که ازچیزی ترسیده باشد سفید وبی رنگ/
ازدور  سلام کردم  ،نگاهی کرد وجوابم را با مهر بانی مثل همیشه داد/
درحالی که ترسی درته دلم بود سوال کردم :مگر شما نمرده اید .گفت بله مرده ام اما آمده ام کمکشان کنم .
درذهنم زد که ازایشان سوالی کنم گفتم: آن طرف عالم قبر چه خبر است  گفت: خیلی سخت است خیلی  گفتم چگونه گفت :ازهمه چیز میپرسند مثلا فرض کن به کسی بگویی تو پسر نداری./
بعد ها وقتی سوال کردم دیدم این بنده خدا به زن همسایه اش که فقط دختر داشت بارها به سرزنش گفته بود تو پسر نداری ./وبرای آن مواخده شده بود/وحتما نیز خیلی سخت مورد عتاب قرار گرفته بود که درذهن داشت/

روزی درمحل ازکنار قبرستان که بقعه متبرک ومسجد درآن است می گذشتم   همسایه مان را دیدم که چیزی دردست داشت وبه سمت خانه اش میرفت  درحالی که مرحوم شده بود/با مردان وزنان  دربین راه صحبت زیاد کرد  وقتی به نزدیکم رسید گفت:
(برو به فرزندانم بگو چرا بیادم نیستید کمی هم مرا یادی کنید)

جوانی مرحومی را درخواب دیدم که تازه ازجهان رخت بربسته بود  وبه دیدار ما آمده بود دستانش پر بود اززخم وترک وقتی ازاحوالات آن جهان سوال کردم درحالی که مکدر بود گفت : فلانی آنجا خیلی سخت است /
تا بعد ازمدتها باز پیش ما آمد درحالی که لباسی سفید وظرفی پرازمیوه داشت ،میوه هایی که تا کنون ندیده بود گویی لذتی درخوردنشان است که هیچ چیز دنیایی برابری ندارد ومیخندید میگفت وقت ندارم محفلی است باید زود برگردم.

روزی فردی مرحوم را درخواب دیدم که برای روز نشینی به خانه ما آمده بود
وقتی ازاو درمورد عالم دیگر سوال کردم گفت:خیلی سخت است بخصوص وقتی  انسان غیبت کند./تاثیر کوچکترین غیبت درعالم دیگر جبرانش خیلی زیاد است./

زنی رنج کشیده ومرحوم را درخواب دیدم  ازاو درمورد بخشش گناهان درعالم دیگر سوال کردم گفت :به همین راحتی نمی بخشند.
گفتم چگونه نمیبخشند چه باید کرد گفت : زیاد بگویید :
لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین


روزی مرحومی را درخواب دیدیم ازاو سوال کردم که فاتحه و....برای شما میفرستیم به سودی می برید ؟
گفت: همه فاتحه وخیرات....به دست اموات نمیرسد  (یل للعجب)

/ 5 نظر / 38 بازدید
تي تي

سلام بزرگوار بسيار بسيار زيبا و مفهومي .البته اين سخنان پند اموز بايد هميشه باشه تا فرد غافلي چون من با تلنگر هاي فراوان انشاالله بيدار بشه.و تاثير گزار باشه ...موفق باشيد در پناه حق..../

سید

سلام سال های ساله آرزو داریم یه مرحوم یا مرحومه را در خواب ببیینیم و چند سوالی بکنیم. اما دریغ [گل]

الهام حسینی فرد

سلام ممنون که اومده بودی اره خدا لعنت کنه این ادم پست