هجوم بی حجاب ها به شمال درهنگام عید 1397

واقعا چرا قوه قضایی ؟استانداران ،فرمانداران و.....کاری نمیکنند آیا نمی بینند هجوم این همه زنان بی حجابی که بعضا بدون روسری ، با شلوارک،با شلوار،رانندگی بدون حجاب و روسری و.....درشمال را؟چرا مسئولین اگر توانایی ندارند ازمردم کمک نمی گیرند چرا ازبسیج کمک نمی خواند ایا خود مسئولین مشکلی دارن؟؟؟؟آیا ازچیزی میترسند ؟ آیا قدرت بر اداره وتدبیر ندارند و....... مشکل کجاست؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 77 بازدید