دستپاچگی هلیکوپتر آمریکایی هنگام دستگیری ملوانانشان

ترامپ امروز 1 5 97به روحانی هشدار داده ..........مثل اینکه فراموش کرده نیروی دریایی سپاه چطور آبرویشان رو برد واین هیمنه پوشالی رو شکست ....منتظر گریه های بعدی نیروهای مغرور آمریکایی باشید

/ 0 نظر / 57 بازدید