هزارو یک چرا؟

چرا به شیعه ،شیعه جعفری می گویند؟

زیرا شیعه بیشتر احکام ومسایل خود راازامام جعفر صادق علیه السلام  گرفته است بنابر این به آنها شیعه جعفری گویند.

چرابه شیعه رافضی می گویند:

رافضی ازرفض به معنای ترک است وچون شیعیان خلاف شیخین(ابوبکر وعمر)را عمل کردند به آنها اثنی عشری (دوازده امامی) می گویند.

چرابه سنی،سنی گویند؟

سنی یعنی کسی که به سنت عمل می کند وچون چون اهل سنت به سنت پیامبر (قول وفعل وتقریرایشان)عمل می کردند وکاری به اهل بیت علیهم السلام ندارند به آنها سنی می گویند.

چرا به قاسطین ،قاسطین گویند؟

قاسطین از"قسط)یعنی عدول کردن است وچون معاویه واصحابش نسبت به قبول ولایت حضرت علی عله السلام عدول کردند وسرباز ردند به آنها قاسطین گویند.

چرابه ناکثین ناکثین گویند؟

ناکثین  از"نکث" است یعنی (نقض عهد وپیمان)وچون گروهی مانند طلحه وزبیر نسبت به علی علیه السلام پیمان شکنی کردند به آنها ناکثین (پیمان شکنان)گفتند.

چرا به مارقین ،مارقین گویند؟

مارقین از"مرق"یعنی خارج شدن ازدین اسلام وچون این گروه یعنی خوارج ازدین حق خارج شدند وازاطاعت حضرت امیرالمومنین خارج گردیدنهد به آنها مارقین گویند.

چرا به فرقه کیسانیه ،کیسانیه گویند؟

به پیروان مختار کیسانیه گویند /اصبغ بن نباته گوید: مختار را درایام کودکی برزانوی جضرت علی علیه السلام دیدم وآن حضرت برسر او دست می کشید ومی فرمود"یا کیس،یاکیس" ای هوشمند ،ای زیرک لذا به همین مناسبت پیروان اوراکیسانیه گویند.

چرابه کافر ،کافر می گویند؟

کافر از"کفر" است به معنای پوشاندن ونادیده گرفتن وچون منکر خدا حقایق آیات الهی را کتمان می کند ویا نادیده می گیرد به اوکافر می گویند.

چرا به ابلیس ابلیس گویند؟

بعضی گویند ابلیس از ابلاس است و ابلاس یعنی مایوس.

امام رضا علیه السلام می فرمایند:نام اوحارث بوده بخاطر اینکه ازرحمت الهی مایوس گردیدابلیس نامیده شد.

بعضی گفته اند ابلیس اسم عجمی به معنی شیطان است.

چرا به شیطان خنّاس می گویند"

خنّاس صیغه مبالغه ازماده خنوس به معنی جمع شدن وعقب رفتن است وچون شیطان هنگامی که نام خدا برده می شود دست وپای خود راجمع می کند وعقب نشینی می کند به اوخنّاس می گویند.

چرا به جن،جن گویند وچرا به بعضی مجنون می گویند:

جن یعنی پوشیده ومخفی وچون  جن ازدیده ها مخفی است به اوجن گویند وبه مجنون بدین خاطر مجنون گویند که عقلش پوشیده شدن وغایب گشته به اومجنون گویند(اسم مجنون معروف لیلی قیس بو عامر بوده وچون می گویند لیلی زیبا نبوده وسیاه چرده بوده مردم به او مجنون می گفتند)

جهل مرکب یعنی چه:

چون درجهل مرکب دوجهل وجود دارد یکی " نمی داند" ودیگری"نمی داند که نمی داند" وترکیب ازدوجهل است.

مکلَّف یعنی چه :

مکلف ازکلفَ به معنی مشقت است وچون مکلف به واسطه عمل به دستورات دینی  به کلفت ومشقت می افتد به اومکلف می گویند.

کُلفت درخانه نیز بخاطر این گویند که  آن فرد بار سنگینی ازخانه بر می دارد وبه رنج وسختی می افتند.

چرا به روزه،روزه گویند؟

روزه ازروز گرفته شده وچون این عبادت درروز انجام می گیرد به روزه معروف شده.

کَفّاره یعنی چه؟

کفاره از"کَفَرَ یَکفُرُ" به معنی پوشاننده است وچون کفاره باعث پوشاندن گناهان وآمرزش آنهاست به آن کفاره گویند.

صدقه یعنی چه؟

صدقه ازصدق(راستی وراستگویی) است وچون این صدقه علامت راستگویی انسان مومن به خدا وقیامت است به آن صدقه می گویند.

چرابه دختر جاریه می گویند:

جاریه ازجری به معنای "سیر سریع" است وچون دختر نسبت به پسر رطوبت مزاج بیشتری داری درنتیجه رشد سریعتری دارد  وزود تر هم به حد بلوغ می رسد بدین جهت به اوجاریه می گویند.

حیض به چه معناست؟

حیض درلغت به معنای سیل است(وچون خون قائدگی از رحم سَیَلان وجریان پیدا می کند به آن حیض می گویند.

چرا به سردرد میگرن می گویند؟

نام میگرن ازریشه فرانسوی ویونانی وبه مفهوم "نیمه سر "است ازاین جهت به این بیماری "میگرن" می گویند چون این سردرد اغلب محدود به یک طرف سر است .طول مدت سردر میگرنی گاهی بیش از18سال طول می کشد.

چرا به پاپ ، پاپ گویند؟

این لفظ درفارسی ماخوذ از"lepopo"فرانسوی است.که نخستین بار ازراه آن زبان به ایران راه یافت وبه معنای "بابا" ی فارسی است  که درقرن چهارم وپنجم  مسیحی درمغرب زمین تمامی کشیشان راپاپ می خواندند.

چرا به خلبان ،خلبان می گویند"

"خله" به چیز نوک تیز که "بِخَلَد "وبان هم به راننده گویند وچون خلبان راننده همواپیما که دارای نوک تیز است می باشد به اوخلبان گویند.

ناخدا یعنی چه؟

"ناخدا " دراصل" ناوخدا" بوده به معنی صاحب کشتی وکشتیبان

(هزارو یک چرا ؟ علی سالک)

/ 2 نظر / 49 بازدید
گل نر گس شهلا

سلام تشکر از آمدنتان به وبم. بسیار مطالب جالب و در خور توجهی گذاشتید از نظر شناخت فرقه های مختلف. بهره مند شدم از این اطلاعات. اللهم عجل لولیک الفرج

زینب

ممنونم . مفید بود. منظورتون از علی سالک چی بود؟