جمعه سیاه آمریکا -صحنه‌های عجیب از هرج و مرج و دعوا در «جمعه سیاه»

بعضی ها ازآمریکای وحشی کشوری با تمدن وفرهنگ وثروت بالا یاد میکنند .

نیمی ازمردم آمریکا درسال درجمعه سیاه به این وضع در میان-

شبکه فارسی زبان صدای امریکا همه این تصاویر را سانسور کرده وبازاری بدور ازخشونت وتیر اندازی نشان داده است.

وملت ایران را وحشی وتروریست معرفی میکنند.

درسال 2018 میلادی تیر اندازی شده وکشته هم داده است.

/ 0 نظر / 24 بازدید