مریضی

گاهی انسان مریض می شود ودر این هنگام است که داد وفریاد سر می دهد وخدای ناکرده کفر میگوید وناسزا  را به هرکس دلش بخواهد نثارمی کند.

انسان هر وقت احساس بی نیازی کند طغیانگر می شود.

حضرت علی علیه السلام می فرمایند:

توانگری سرکشی می آورد// غرر الحکم 23

وقتی انسان درگیر دار مریضی قرار می گیرد مهار شده وپی به نیازمندی  می برد وبیشتر احساس ضعف میکند.

پس میتوان به مریضی از زاویه دیگر هم نگاه کرد وعبرت گرفت.

همچنین مرگ وفقر درجایگاه خودشان عوامل دیگری هستند که انسان را مهار ساخته وباعث می شود جلو ولنگاری های او گرفته شود/

پس مرگ وفقر وبیماری درجای خود میتواند موهبتی الهی باشند/

بدنتان سالم باد ان شاءالله

/ 0 نظر / 43 بازدید