پرهیز ازاخطلاط بانامحرم

حضرت امیر المومنین علی علیه السلام فرمودند:

 "مردان راچه شده که پیوسته یکی ازآنها نزد زنی که شوهرش به جنگ رفته می نشیند وبااوحرف می زند واوهم باآن مرد حرف می زند.برشما باد که ازپشت پرده باآنان صحبت کنید،همانا این کار عفت است.

اخطلاط زن مرد دربیماری عصر کنونی است که باعث ازبین رفتن حیاء شده وموجب پاشیدن شدن خانواده ها است.

عدم رعایت بحث محرم ونامحرم  درعصر کنونی که دامنگیر بعضی خانواده ها شده منجر به نابودی افراد وحیثیتشان گردیده است.

شکستن حریم مادر وپسر ،خواهروبرادر،عروس جدید خانواده بابرادر شوهرو... دست دادن دختران باپسران نامحرم فقط به بهانه فامیل بودن و....چه فجایعی راکه به بار نیاورده است.تنها ماندن نامحرمان دراتاق خلوت پشت درهای بسته دراتاق یا درمحل های کار ،موجب نفوذ شیطان درذهن شده وفکرها راجهت دارمی سازد.

شیطان لعنت الله علیه به موسی علیه السلام گفت:

"بازنان بیگانه درخلوت منشین ،که هیچ مردی بازن نامحرم خلوت نکند مگر اینکه من خود(نه یارانم)سومی آنها خواهم بود تا اورابه فتنه اندازم" التمحیص ص61

رسول اعظم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:

"به خانه زنانی که شوهرشان غایب است نروید که شیطان همچون خون درهریک ازشما جریان دارد."

مرد بسیار زود تحریک می شود تاجایی که اسلام به زنان توصیه می کند که بابوی خوش ازخانه هایشان بیرون نروند.....(زیرااین امر باعث می گردد تا شهوت مرد تحریک شود)

مکروه است که مرد درجایی که زنی قبلا نشسته وجایش گرم است بنشیند زیرا زود تحریک می شود.

چقدر ازخانواده هایی که به بهانه صله رحم دردید وبازدیدها دچار گمراهی می شوند درحالی که می دانند صله رحم فقط دید وبازدید نیست  بلکه بادعا کردن ،سلام کردن ،تلفن زدن ،کمک کردن، و...می توان این کار راانجام داد. مومن باکیْْْْْس باشد اگر می بیند درفامیل فردی است که اورا به گناه می کشاند جوری برنامه ریزی کند تا با اوکمتر روبرو شود.

/ 1 نظر / 19 بازدید
مرتضي ميرچولي

با سلام به دارنده وبلاگ لطفا جهت تبادل لينك و نظرات جهت بهود وبلاگ به وبلاگ اورژانس كامپيوتر آمده و نظرات و انتقادات خود را ارسال نماييد و اگر تمايل داريد از تمام محتويات وبلاگ استفاده نماييد در وبلاگ ثبت نام نماييد در ضمن اگر تمايل به تبادل لينك داريد ما را با عنوان: اورژانس كامپيوتر و آدرس: www.E-C.IR لينك نماييد سپس به وبلاگ مراجعه كنيد و در قسمت تبادل لينك هوشمند عنوان و آدرس خود را ارسال نماييد تا به صورت خودكار شما دوست گرامي هم لينك شويد و يا در قسمت نظرات عنوان و آدرس خود را نوشته تا شما لينك شويد. منتظر نظرات و انتقادات شما عزيزان هستم با تشكر مديريت اورژانس كامپيوتر